ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองผู้ขับขี่โดยการซื้อประกันภัยจักรยานขนาดใหญ่โดยสมัครใจ เราให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยบิ๊กไบค์หลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์ของ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ คุณสามารถดูเงื่อนไขต่างๆ เช่น ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม สำหรับการสูญหายหรือถูกขโมยของจักรยานขนาดใหญ่ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือความคุ้มครองอื่นๆ คลิกเพื่อเลือกประเภทประกันภัยที่คุณต้องการ https://no1drive.net/

การเลือก ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ให้เข้ากับตัวของผู้ถือประกันภัย

บิ๊กไบค์ คือมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจมีความจุเครื่องยนต์ 150cc ขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ Big Bike เช่นรถยนต์ ต้องมีประกันภัยภาคบังคับ (ตามกฎหมาย) หรือจะซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มความคุ้มครองก็ได้ เป็นประกันรถจักรยานยนต์ประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อได้โดยสมัครใจ นอกจากการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว คุณควรได้รับการประกันบิ๊กไบค์โดยสมัครใจเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้เหนือกว่าความคุ้มครองของกฎหมาย ความรับผิดต่อความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่สามตลอดชีพ ซึ่งรวมถึงค่าชดเชยในรูปแบบของการสูญเสียหรือการโจรกรรมจักรยานขนาดใหญ่ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือการชดเชยรูปแบบอื่นๆ ประกันภัยบิ๊กไบค์อาสาสมัคร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. การคุ้มครองผู้ถือประกันภัยบิ๊กไบค์ ชั้นที่ 1

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถตามระยะเวลาประกันภัย เกิดจากการชน พลิกคว่ำ หรือเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีในอุบัติเหตุดังกล่าว บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รถสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย บริษัทชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยอันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ในกรณีสูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากมีสาเหตุจากหรือพยายามกระทำการ โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอก หรือกระทำความผิดทางอาญาต่อความเสียหายต่อรถยนต์อันเนื่องมาจากการกระทำผิดทางอาญา หากรถได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ บริษัทจะชดเชยการไหม้ที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วยตนเองหรือจากสาเหตุใด ๆ หากรถได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ บริษัทจะชดเชยการไหม้ที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วยตนเองหรือจากสาเหตุใด ๆ ตามที่ระบุในตารางเนื่องจากภัยธรรมชาติต่างๆ บริษัทฯ มีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามตาราง บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถอันเนื่องมาจากหรือระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช้แล้วหรือระหว่างระยะเวลาประกันภัย

 1. การคุ้มครองผู้ถือประกันภัยบิ๊กไบค์ ชั้นที่ 2+

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถตามระยะเวลาประกันภัย บริษัทชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยอันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก กรณีสูญหาย ถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำความผิดทางอาญา อันเป็นผลจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือการพยายามก่ออาชญากรรมดังกล่าว บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่าน อันเป็นผลจากการถูกไฟไหม้ บริษัทฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ท่าน ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามตาราง บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถอันเนื่องมาจากหรือระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช้แล้วหรือระหว่างระยะเวลาประกันภัย

 1. การคุ้มครองผู้ถือประกันภัยบิ๊กไบค์ ชั้นที่ 2

บริษัทชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย กรณีสูญหาย ถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำความผิดทางอาญา อันเป็นผลจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือการพยายามก่ออาชญากรรมดังกล่าว บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่าน อันเป็นผลจากการถูกไฟไหม้ บริษัทฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ท่าน ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามตาราง บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในหรือระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช้แล้วหรือระหว่างระยะเวลาประกันภัย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน

 1. การคุ้มครองผู้ถือประกันภัยบิ๊กไบค์ ชั้นที่ 3+

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถตามระยะเวลาประกันภัย สูงถึง 100,000 บาทต่อชั่วโมง อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก บริษัทฯ ต้องรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในหรือระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช้แล้วหรือระหว่างระยะเวลาประกันภัย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน

 1. การคุ้มครองผู้ถือประกันภัยบิ๊กไบค์ ชั้นที่ 3

บริษัทมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทต้องไม่เกินวงเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม สิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในหรือระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช้แล้วหรือระหว่างระยะเวลาประกันภัย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน

โดยรวมทั้งหมด ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ จะมีค่าสินไหมคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนท้ายของประกันภัยทุกชั้นโดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเป็นภาระของบริษัทประกันภัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และบริการอื่นๆ ที่จ่ายจริง คุณสามารถลงจากรถหรือปรับจากอุบัติเหตุหรือรถขึ้นได้ในขณะที่คุณอยู่ที่ 50,000 บาทต่อคน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทประกันภัยจ่ายเพิ่มสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ความคุ้มครองสามารถปรับได้ตามจำนวนเงินที่ระบุในตาราง ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ประกันภัยผู้ขับขี่ บริษัทประกันจ่ายประกันให้ หากรถที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บุคคลนั้นจะถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ข้อบังคับที่ผู้ถือครองรถทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับรถจักรยานยนต์และรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายและกฎหมาย (พ.ร.บ.) นี้คุ้มครองทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในรถนั้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้หากได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ โดยสามารถเบิกค่าสินไหมได้เป็นจำนวน ดังนี้

 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท
 • ค่ารักษารายวัน 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท / สูญเสียนิ้ว 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

เลือกให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โรงเรียนสอนขับรถ ศรีสะเกษ พร้อมบริการ ที่นี่เท่านั้น

หากคุณเพิ่งซื้อบิ๊กไบค์ใหม่และเพิ่งหัดขับ หรือยังบิ๊กไบค์ประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเพราะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการชนกันแบบไม่มีผู้ดูแล คุณสามารถขับบิ๊กไบค์ได้ แต่ถ้าใช้บ่อยๆ ควรทำประกันบิ๊กไบค์ชั้นสองเพราะไม่ค่อยได้ใช้รถ อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม รถยนต์ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยหรือไฟไหม้ ดังนั้น เลือกประกันแบบเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ได้รับความคุ้มครองที่ดีกว่าสำหรับคุณ หากคุณใช้รถมากและใช้ในเมืองเป็นหลัก เช่น ถ้าคุณขับรถไปทำงานบนถนนที่พลุกพล่าน คุณอาจประสบอุบัติเหตุ ชนหรือชนมากกว่านี้และวิ่งหนี ดังนั้น เพื่อความสบายใจ เราขอแนะนำให้คุณซื้อประกันรถบิ๊กไบค์ ชั้น 1 สร้างความเสียหายให้กับผู้คนและยานพาหนะ ทั้งสำหรับตัวคุณเองและสำหรับตัวคุณเอง เนื่องจากให้ความคุ้มครองสูงสุด หากคุณเป็นแก๊งไบค์เกอร์ คุณชอบขับบิ๊กไบค์ในต่างประเทศบ่อยๆ รถยนต์มักจะแออัดและขับด้วยความเร็วสูง หรือคุณอาจพบสัตว์ที่วิ่งอยู่บนถนน สัตว์ข้ามถนน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นคุณต้องมีประกันภัยบิ๊กไบค์ชั้นที่ 1 เพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ตรงกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

 

โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ